Pinguekula (gözde sarı leke) ve Pterjium (kuş kanadı) Hastalığı Nedir?

Pterjium Hastalığı; Gözümüzün ortasındaki şeffaf tabaka korneadır. Kornea dışında kalan tüm beyaz kısmı örten damarlı dokuya konjonktiva denir. Kornea tamamıyla damarsız bir dokudur.

Konjuntiva ile arasında limbus denilen bir sınır bölgesi vardır. Pinguekula ve pterjium konjunktivada gelişen ve özellikle limbusta ortaya çıkan anormal doku oluşumlarıdır.

Pinguekula, konjonktiva üzerinde oluşan sarı renkli, kabarık doku büyümesidir. Nadiren limbus bölgesini geçer. Korneaya hasar vermez. Kolesterol ve kalsiyum birikimi sonucu oluşur. Orta yaş üzerinde rastlanır. Hastalar, gözde lekelenme şikâyeti ile kliniğe başvurur.

Pterjium hastalığı, gözün iç kısmında ortaya çıkan damarlı ve üçgen şeklindeki anormal doku büyümesidir. Limbus bölgesinden korneaya doğru ilerler.

Halk arasında gözde et büyümesi veya kuş kanadı olarak bilinir. Pterjium ,zamanla kornea üzerini örtebilir. Aynı zamanda derin tabakalara yayılır. Bu da kornea üzerinde gerilime bağlı astigmata sebep olur. İhmal edilirse ciddi görme kayıplarına sebep olabilir.

Pinguekula ve Pterjiyum Neden Gelişir? Kimlerde Daha Sık Görülür?

Pinguekula ve pterjiyum gelişiminde, güneşe bağlı yoğun ultraviole ışığa maruziyet bilinen en önemli sebeptir. Açık havada, uzun süre güneş altında çalışan kişilerde daha sık görülür.

Genetik faktörler ve aile hikayesi de etkenler arasındadır. Ayrıca açık tenli ve renkli gözlü kişilerde daha sık görüldüğü tespit edilmiştir. Genelde 30 yaş sonrasında ortaya çıkar. Güneş altında çalışmak zorunda kalanların şapka ve güneş gözlüğü takmaları hastalığın önlenmesinde önemlidir.

Pinguekula ve Pterjiyum Gelişimini Önlemek İçin Ne Yapılabilir?

Pinguekula ve pterjiyum gelişmesini önlemek için,

UV ışınlardan korunmak için güneş gözlüğü ve şapka kullanılması

Tozdan korunmak için koruyucu gözlük

Göz kuruluğu için suni göz yaş kullanımı

gibi koruyucu önlemler alınmalıdır.

Pinguekula ve Pterjiyumun Belirtileri Nelerdir?

Pinguekula erken dönemde belirgin bir şikayete sebep olmaz. Dikkatli kişiler, göz kenarında sarı bir nokta ya da hafif leke oluştuğunu farkederler.

Pingeakula zamanla büyürse gözün iç kısmında kızarıklık ve şişlik oluşur. Oluşan kabarılık göz yaşı film tabakasını bozar ve göz kuruluğuna sebep olabilir. Gözde yanma, batma, kum kaçmış hissi gelişir.

Bu aşamada göz kuruluğuna yönelik suni göz yaşı tedavisi başlamak gereklidir. Pingeakula hiçbir zaman şeffaf tabaka kornea üzerine ilerlemez. Çoğu zaman damla vb medikal tedaviler yeterlidir.

Pterjiyumda ise damarlı doku kornea üzerine uzanır. Erken dönemde kızarıklık şikayeti olur. Özellikle banyo sonrası damarlanmanın arttığı ve gözde batma yaşandığı ifade edilir.

Pterjiyum zamanla büyürse kornea üzerini örtüp göz bebeğini kapatabilir. Gözde perde oluşturur. Lezyon korneanın derin katmanlarına yayıldığı için germe etkisi yaratır. Bu sebeple düzensiz astigmat gelişir ve gözlükle düzelmeyen görme bozuklukları yaşanır.

Pinguekula ve Pterjiyum Tedavisi

Çoğu zaman pinguekula için tedavi gerekli değildir. Damla tedavisi ile varsa şikayetler geçirilir. Bazı hastalar kozmetik olarak rahatsız olabilir. Bu durumda basit bir cerrahi müdahale ile lezyon alınır.

Pinguekula;

  • Suni gözyaşı damlaları, gözde batma ve yabancı cisim hissini azaltır.
  • Kortizonlu göz damlaları, kızarıklık, şişlik durumlarında geçici olarak kullanılabilir.

Pterjiyum

Pterjiyumda tedavi, lezyonun büyüklüğüne göre değişir.  Kortizonlu damlalar ve suni gözyaşı küçük lezyonların neden olduğu kızarıklık ve batma tedavisinde kullanılır. Eğer lezyon büyük ve gözbebeğine doğru uzanmışsa, düzensiz astigmat ve görmede azalma yapıyorsa artık tek tedavi seçeneği ameliyattır. Küçük lezyonlarda, sadece kozmetik amaçlı operasyon önerilmez.

Pterjiyum Ameliyatı

Pterjiyum ameliyatlarında operasyon tekniği çok önemlidir. Eskiden sadece kornea üzerinden pterjium dokusu çıkarılıp bırakılırdı. Fakat operasyon sonrası damarlı yapının çok hızlı tekrarladığı tespit edilince yeni tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Konjonktival otogreft (kök hücre nakli) tekniği günümüzde uygulanan operasyon yöntemidir.

Lokal anestezi altında yapılır. İşlem süresi 30 dakikadır. Bu operasyonda önce pterjiyum dokusu çıkarılır. Sonrasında çıkarılan doku yerine sağlam bölgeden alınan kendi konjonktiva parçamız nakledilir.

Böylece yeni doku ile problemli bölgeye sağlam kök hücreler nakledilmiş olur. Bu yöntemin en büyük avantajı hastalığın tekrarlama riskinin ortadan kalkmasıdır. Ayrıca iyileşen bölgede iz kalmaz. Ameliyat sonrası birkaç hafta damla kullanılır.

Dikişsiz Göz Eti Ameliyatı

Konjunktival otogreft(kök hücre nakli) tedavisinde, nakil yapılan sağlam doku, göze dikişler vasıtasıyla konulur. Dikişler kendiliğinden erir. Ancak bu süre zarfında batma, ağrı gibi şikayetler olabilir.

Dikişsiz yapılan teknikte ise sağlam parçanın nakli, özel doku yapıştırıcı ile sağlanır. Bu ana tekniğin modifiye edilmiş şeklidir. Temelde yapılan iş aynı olsa da dikiş olmaması operasyon sonrası konforu artırır.

Göz Eti Ameliyatı Sonrası

  • Ameliyat süresi 30 dakikadır.
  • Ameliyat sonrası ilk gün sıkı kapama yapılır.
  • Reçete edilen damlalar minimum 2 hafta kullanılır.
  • Ilk bir hafta batma yanma yaşanabilir.

Gözde Et Büyümesi Tekrar Eder mi?

  • Konkuntival otogreft yönteminde operasyon başarısı %95 lerde bulunmuştur. Tekrar etme olasılığı düşüktür.

Gözde Tekrar Et Gelmesi Durumunda Ne Yapılır?

  • İlaç enjeksiyonları ile inflamasyon azaltılır
  • Operasyon tekrarı planlanabilir.

Pterjium Hastalığı Tedavi Fiyatları

Pterjium hastalığı tedavi fiyatları hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşabilirsiniz.

Related projects