Keratokonus Nedir?

Keratokonus hastalığı, şeffaf tabaka korneanın incelmesi ve öne doğru bombe yaparak dikleşmesidir. Bu bombeleşme ilerleyicidir ve düzensiz astigmata neden olur.

Gözlükle düzeltilemeyen görme azalmasına neden olabilir. Keratokonus genelde çift taraflı tutulum yapsa da bazen tek gözü de tutabilir.

Hangi Yaşlarda Ortaya Çıkıyor?

Keratokonus, genelde puberte dediğimiz ergenlik döneminde ortaya çıkar. Hastalık sebepleri arasında genetik faktörler ve mekanik göz travmaları en bilinen faktörlerdir. Öte yandan keratokonus hastalarında çoğu zaman allerjik konjunktivit tespit edilir.

Ailede keratokonus hikayesi olan ve allerjik göz yapısı olan çocukların göz muayenelerinin daha sık yapılması gerekir. Hatta gizli keratokonus ihtimali nedeniyle kornea topografisi ile detaylı incelenmesi gerekir. Keratokonus hastalığında erken teşhis konması ve tedavinin başlanması en önemli hususdur.

Keratokonus ilerleyici bir hastalıktır. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi genelde ergenlik çağında başlar. 40 yaşına kadar ilerleme gösterir, daha sonra hastalığın ilerlemesi durur ancak bu süre zarfında geç tespit edilirse kalıcı görme bozukluklarına yol açar.

Keratokonus Nedenleri Nelerdir?

Keratokonus ergenlik döneminde başlar ve ilk dönemlerinde belli belirsiz şikayetler vardır. Bu sebepten rutin göz muayeneleri yapılmayan gençlerde, hastalık geç tespit edilebilir. İyi bir göz muayenesi hatta gerekirse kornea topografisi gibi detaylı analizlerin yapılması gerekir.

Keratokonus sebepleri arasında; aile öyküsü ve genetik faktörler başroldedir. Gözlük numarasında hızlı artış ve istenen görsel netliğin sağlanamaması şüphe uyandırmalıdır. Ayrıca bir türlü geçmeyen allerjik göz şikayeti olan ve sürekli gözünü ovuşturan gençler vakit kaybetmeden muayeneye götürülmelidir.

Göze uygulanan mekanik travmanın keratokonus sebepleri arasında olduğu kanıtlanmıştır.

Keratokonus Hastalığın Belirtileri Nelerdir? Diğer Göz Hastalıklarından Nasıl Ayırt Edilebilir?

Keratokonus, korneanın öne doğru ilerleyici bombeleşmesine sebep olur. Genellikle, ergenlik döneminde gözlükle düzelmeyen görme bozukluğu, miyopi ve düzensiz astigmatizma ortaya çıkar.

Keratokonus ilk aşamasında, sürekli artırılan gözlük numaraları ile görme sağlanırken, hastalığın ilerlemesi ile birlikte gözlüğe rağmen düzeltilemeyen yüksek dereceli miyopi ve astigmatizma ortaya çıkar.

Sık aralıklarla gözlük değişimi gerekebilir. Hasta gözlüklerinden hiç memnun değildir, gözlüğü düzenli takmasına rağmen iyi görememekten şikayet eder. Bunun yanı sıra gözde allerjik bulgular, kaşıntı, kızarıklık ve ışığa hassasiyet gözlenir.

Keratokonus hastalarında gözlük yetersiz kalırsa özel yumuşak kontakt lensler ve sert lensler kullanılabilir. Sert lensleri kullanmak hasta açısından pek pratik değildir.

Keratokonus Tanısı Nasıl Konulur?

Hastalığın, erken dönemde rutin muayenede teşhis edilmesi bazen mümkün olmaz. Keratokonus tanısının konması için detaylı göz yüzey haritasınının incelenmesi gerekebilir. Kornea  topografisi adı verilen bu haritalama ile gizli keratokonus bile teşhis edilebilir.

Dolayısıyla erken dönemde belli belirsiz şikayetler varken ailenin şüpheci davranması gerekir. Çocuğun şikayeti doktora detaylı anlatılmalı ve detaylı bir muayene talep edilmelidir.

Hastalığın İlerleme Riski Var mı? Bu Risk Nasıl Önlenebilir?

Keratokonus hastalığı ilerleyici özelliktedir. Çoğu zaman eşlik eden, allerjiye bağlı kaşıntı sebebiyle gözlerin sürekli ovuşturulması hastalığın ilerlemesini hızlandırır. Allerjik konjonktivitin tedavisi kaşıntıyı azaltır ve göz ovuşturulmadığı için hastalık ilerlemesi durur.

Halk arasında ışın tedavisi olarak bilinen cross-linking, hastalığın ilerlemesini durduran tek tedavi yönetimidir.

Keratokonus Hastalığı Hangi Yaşlarda Görülür?

Keratokonus hastalığı, yukarıda da bahsettiğimiz gibi ergenlik çağında 15-16 yaşlarında başlar. Erken dönemde çok belirgin şikayetler olmaz. Ancak ilerleyici bir hastalık olmasından ötürü, zamanla görsel şikayetler ortaya çıkar.

Hızlı ilerleyen göz numaraları,gözlüğe rağmen net görüş oluşmaması ,keratokonus hastalığının belirgin ilk işaretleridir.

Keratokonus hastalığı, çoğu zaman 40 yaşına kadar ilerleme gösterir. Ondan sonra durur. Bu süre zarfında teşhis edilip tedavi uygulanmaz ise, kalıcı görme kusurları kaçınılmazdır.

Hastalığın Teşhisinde Erken Tanı Önemli midir?

Keratokonus hastalığında erken tanı hayati önem taşır. İlerleyici bir hastalık olmasından ötürü, erken teşhis edilip tedavinin vakit kaybetmeden yapılması gereklidir.

Cross link tedavisinin hastalığı durdurduğu kanıtlanmıştır.15-16 yaşındaki hastalarda bile gerekli ise doktor tarafından önerilmesi legal bir zorunluluktur.

Maalesef, aileler bu konuda, çoğu zaman direnç göstermekte ve görsel problemler iyice belirdiğinde tedaviye onay vermektedir. Bu da hastalığın ilerlemesine ve kalıcı görme azalmasına sebep olmaktadır.

Keratokonus Tedavisi

Keratokonusun tedavisinde;

 • Hastalığın ilerlemesini durdurmak için cross-linking (çapraz bağlama) tedavisi
 • Hibrid lazer tedavisi
 • Daha ileri aşamada kornea içi halka (Intacs) tedavisi
 • Son aşamada kornea nakli

Çapraz Bağlama (Crosslink) Tedavisi

Crosslink tedavisinde ultraviyole ışığı ve bir B vitamini olan riboflavin damlası kullanılır. Tedavinin amacı stroma tabakasında bulunan kollajen lif sentezini artırmaktır. Bu sayede kornea tabakasında sıkılaşma meydana gelir ve ilerleyici bombeleşme engellenmiş olur.

Bu tedavi ile hastaların yüzde 95’inde görme kaybının durduğu hatta yüzde 70’inde görme düzeyinin arttığı kanıtlanmıştır.

CrossLink Nasıl uygulanıyor?

Aynı seansta iki göz tedavi edilebilir. Damla anestezisi ile göz uyuşturulur ve korneanın en yüzeyel tabakası olan epitel kazınarak uzaklaştırılır. Ardından B2 vitamini olan riboflavin  damlası 30 dakika boyunca göze aralıklarla damlatılır.

Daha sonra, UV-A ışığı 5 cm mesafeden göze tutulur. UV süresi tedavi protokolüne göre 3 ila 15 dakika arası değişir. İşlem, iki  göz için toplam 45 dakika kadar sürer.

Tedavi sonunda antibiyotikli göz damlası damlatılır ve göze geçici kontakt lens takılır. Bu kontakt lens, 4. Günde, epitel tabakası iyileştikten sonra çıkartılır.

İyileşme ne kadar sürer?

Kornea epiteli 4. günde iyileşir ve kontakt lens çıkarılır ve kişi normal yaşantısına dönebilir. Kornea tabakasındaki kollajen sentezi ilerleyen aylar içinde artar ve hastalığın ilerlemesi %90 oranında durur.

Crosslink Tedavisi Keratokonus Hastalığını Tamamen Tedavi Eder mi?

Crosslink tedavisi keratokonus hastalığının ilerlemesini durdurduğu bilinen tek tedavi yöntemidir. Tedavide amaç korneadaki kollajen sentezini arttırıp, korneayı güçlendirmektir. Bu sayede bombeleşmenin durması hedeflenir.

Keratokonus, tanısı konulunca ivedilikle cross link yapılması tavsiye edilir. Ergenlerde bile erken tanı konulduğunda doktorun crosslink önermesi yasal bir zorunluluktur.

Crosslink Tedavisi İçin Uygun Bir Aday mıyım?

Bu tedavi, aşağıdaki kriterlere sahip hastalara uygulanır:

 1. Kornea topografisi ile doğrulanmış keratokonus tanısı alanlar
 2. İlerleme devam eden veya ilerleme ihtimali yüksek (gençler) keratokonuslu hastalar

Aşağıda sayılan kişilerde ise bu tedavinin uygulanması mümkün değildir:

 1. Gebe veya emziren anneler
 2. Herpes simpleks keratiti geçirmiş gözler
 3. Kornea kalınlığı 400 µm’nin altında olanlar
 4. Korneada yandaş hastalık veya yara izi olanlar
 5. Çok ileri evre keratokonus hastaları

Crosslink Tedavisinde Karşılaşılabilecek Riskler

Nadir görülen bazı riskler mevcuttur:

İnfeksiyon ve buna bağlı korneada skarlaşma (kalıcı iz) gelişebilir. Bu durumda kornea nakli cerrahisi gerekebilir. Tedavi sonrası antibiotikli damla kullanımı önemlidir.

Riboflavin göze doğru uygulanmaz ise UV-A ışını ile temas sağlanamaz. Bu da tedavinin etkisiz olmasına neden olur.

Hibrid Lazer Tedavisi Nedir?

Hibrid lazer tedavisi Amerika’da geliştirilmiş kombine bir tedavi yöntemidir.

Bu tedavide Tprk (NOTOUCH lazer) tekniği ile cross link tedavisi kombine edilir.

Tprk ile kornea yüzeyindeki düzensiz alanlar selektif olarak seçilir ve lazerle düzeltilir aynı seansta crosslink tedavisi yapılır. Hibrid lazer ile keratokonusun ilerlemesi durdurulur. Aynı zamanda göz numaralarında belirgin düzelme sağlanır. Hatta bazı hastalarda gözlük veya kontakt lens kullanımı gerekmez.

Halka Tedavisi Nedir? Kimlere Uygulanır?

Korneada mekanik germe sağlayan sert plastik yapıda protezlerdir. Kornea iç tabakasına uygulanan bu halkalar korneada yarattığı germe etkisiyle bombeleşmede düzelme sağlar.

Hastalığın ilerlemesini durdurmadığı için Crosslink tedavisinden sonra uygulanır. Keratokonus ilerlemesi durmuş vakalarda ciddi görsel iyileşme sağlayabilir. Ancak bu tedaviyle tamamen gözlükten kurtulmak mümkün değildir.

Kornea Nakli Kimlere Uygulanır?

Keratokonus hastalarında kornea nakli son tedavi seçeneğidir. Günümüzde keratokonus hastalarında kornea naklini mümkün olduğunca geciktirmek hedefimizdir.

Keratokonusda kornea nakli başarılı sonuçlar verse cerrahi sonrası dikkatli takip ve tıbbi tedavi gerektirir.

Keratokonus Tedavi Fiyatları

Ataköy Göz Kliniği olarak, şüpheli vakalarda kornea topografisiyle hastalarımızı detaylı incelemeye özen göstermekteyiz. Erken teşhis koyduğumuz hastalarımıza cross link tedavisini vakit kaybetmeden uygulayıp, düzenli takip altına almaktayız. Siz de keratokonus tedavi ücret ve detayları için telefon veya WhatsApp üzerinden bizle iletişime geçebilirsiniz.

Related projects