Publication List

1. Otogreftli Pterygium Sonuçlarımız 2004 Ulusal Oftalmoloji Kongresi
2. Ankapsüle blep tedavisinde Kolşisin Kullanımı 2005 Ulusal Oftalmoloji Kongresi
3. Diabetik Maküler Ödemde İntravitreal bevacizumab tedavisi 2006 Ulusal Oftalmoloji Kongresi
4. Konjenital Nistagmus Hastalarımızda Kestenbaum Ameliyat Sonuçlarımız 2007 Ulusal Oftalmoloji KOngresi
5. Outcomes of cataract surgery for the Behcet Disease patients. 2008 Turkısh Ophthalmology Society National Congress
6. Multifokal Iol implantasyonu sonuçlarımız 2009 Ulusal Oftalmoloji Kongresi
7. Evaluation of the effect of topical cyclosporine A with impression cytology in dry eye patients. 2010 European Journal of Ophthalmology ;1;20(4):675-679
8. Lasik sonrası kuru göz sebepleri 2011 Ulusal Oftalmoloji Kongresi
9. Lasik sonuçlarımız 2013 Ulusal Oftalmoloji Kongresi
10. TPRK vs Lasik uzun dönem refraktif sonuçların karşılaştırılması 2016 Ulusal Oftalmoloji Kongresi
11. Multifokal lens uygulanan hastaların yakın görme değerlendirilmesi 2017 Ulusal Oftalmoloji Kongresi
12. Trifokal lens sonuçlarımız 2018 Ulusal Oftalmoloji Kongresi

 

Certificates;

2003 Turkısh Ophthalmology Society (TOD) National Congress Cataract surgery Certificate
2004 Dokuz Eylül University Ahmed Valve implantation Certificate
2004 TOD Ulusal Kongresi Pars plana vitrectomy Certificate
2005 Ege Unıversity Strabismus surgery course Certificate
2007 Dokuz Eylül University Live cataract surgery course Certificate
2008 TOD National Congress Certificate
2009 Dokuz Eylül University Live cataract surgery part 2 course Certificate
2010 TOD National Congress Certificate
2011 TOD National Congress Certificate
2014 –2019 TOD National Congress Certificate